Loading...
Strona główna 2019-04-17T22:01:57+00:00

Kontenery na gnojowice

Kontenery na gnojowicę

Aplikatory doglebowe

Aplikator doglebowy gnojowicy

Aktualności

Projekt UE

Projekt UE
Beneficjent
AGROLAND – Sebastian Brząkała
realizuje projekt pn.:

„Zwiększenie konkurencyjności firmy Agroland – Sebastian Brząkała poprzez wdrożenie prac B+R
i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu maszyn rolniczych Agroland – Sebastian Brząkała”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
działanie: II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

Cele i planowane efekty projektu: przeprowadzenie działań inwestycyjnych,
umożliwiających wdrożenie efektów prac B+R w postaci innowacji produktowych

Wartość projektu : 3 140 313,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 401 651,90 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.07.2019
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail: s.brzakala@agroland.pro